Vad får du?

Vad du får beror helt och hållet på din egen ambitionsnivå. Kanske behöver du bara ideér och förslag på t.ex teman, färgskalor, växtval för att själv komma igång. Eller så söker du en helhetslösning med allt ifrån trädgårdens funktion till stenbeläggning och växtval. Valet är ditt och jag hjälper dig gärna, oavsett din ambition.

Prisexempel
I alla förslagen ingår hembesök för att jag skall kunna se och förstå den aktuella platsens förutsättningar och behov.

Ambitionsnivå 1.
En ide- och färgkarta för din trädgård/yta. Du får exempel på växter som passar i din trädgård och som fungerar tillsammans. Förslag på val av lämpliga material som sten och trädetaljer, samt inspirationsbilder och en mottiveringstext som i korta ordalag beskriver idén för din trädgård.

Ambitionsnivå 2.
En planteringsplan som visar vilka växter och markmaterial som passar trädgården/ytan. Kort beskrivning av växtval och jordförbättring samt materialval.
Du får även en kort beskrivning om tankarna bakom utformningen med inspirationsbild.
Ett andra hembesök ingår med presentation av färdigt material.

Ambitionsnivå 3.
Illustrationsplan - en färglagd bild av den planerade ytan för att lättare visualisera det färdiga resultatet
Snitt/ perspektiv, miljöillustration m.m. - ger en mer tredimensionell bild av den nya miljön.
Bakgrundsmotivering - utförlig beskrivning om tankarna bakom planeringen
Artbeskrivningar - beskriver de olika växternas karaktärer och skötselbehov.
Naturligtvis ingår även en planteringsplan som tydligt visar vilka växter och antal som skall planteras.
Ett andra hembesök ingår med presentation av färdigt material.

Priset avgörs efter vilken ambitionsnivå ni vill ligga på och offert lämnas efter ett första hembesöket då jag fått tillfälle att studera platsen samt höra era funderingar och önskemål.

OBS! Trädgårdsplanerandet är för tillfället vilande men gå gärna in på trädgårdsbloggen Möllebo för att hämta inspiration.


F-skattsedel finns.


Grå växtkomposition


Exempelbild på illustrationsplan


Exempelbild på miljöillustration

Tillbaka till startsidan