Malmö Lund Skåne Trädgårdsdesign Planera rita och anlägga trädgård

 

Det gröna rummet
Trädgården är för mig en frizon där trädgårdens växter bildar en skyddande barriär mot omvärlden och skapar en frodig lustgård innanför. Men en trädgård kan ha många ansikten. Det har både fascinerat och inspirerat mig. Trädgården speglar ens personlighet på samma sätt som inredningen i ens hem. En trädgård kan vara liten och knökfull av formklippta figurer och slingrande gångar, men likväl kan den vara en grus- och steninstallation där varje växt får komma till sin rätt som enskilda individer. Andra söker en trädgård där det finns plats för såväl barnens lek som blommande lättsköta rabatter.

OBS! För tillfället är trädgårdsplaneringsdelen av företaget vilande, men du är varmt välkommen att gå in på trädgårdsbloggen Möllebo för att hämta inspiration.

"Trädgårdsarbete kan visst minimeras med mer lättskötta rabatter, men kan även vara dagens höjdpunkt och terapistund för dig och dina tankar"

 

Kvalifikationer


Miljöbild från egen trädgård, pipranka och liljor

Tillbaka till startsidan