Så här går det till

Jag gör ett hembesök och vi inleder en diskussion om vad ni vill förändra och få hjälp med.

Att tänka på innan besöket:
En skalenlig karta/plan över trädgården/aktuella ytan i lämplig skala (skala: 1:200, 1:400 t.ex). Viktigt att kartan/planen ej är kopierad utan i orginal. Tänk även igenom hur ni använder trädgården idag:

  • Vad fungerar bra?
  • Vad fungerar sämre?
  • Behov?
  • Något ni saknar?
  • Skötselnivå?
  • Färgskala?
  • Övriga önskemål?

Listan kan naturligtvis göras längre, men efter ett första möte är det lättare att avgöra hur vi skall gå vidare.

Så här kan ett underlag för en trädgårdsplanering se ut

Tillbaka till startsidan