Miljöbilder
Karaktärillustrationer som förtydligar och beskriver en miljö.

Tillbaka
Uppdragsgivare: Lomma kommun, 2006

Bjersunds tegelbruk, strandstråket Lomma kommun
Uppdragsgivare: Lomma kommun, 2006

Gyllins ängar, strandstråket Lomma kommun

Uppdragsgivare: Privat, 2005

Förslagsillustration av nybebyggelse vid Gyllins Trädgård, Malmö

"Alsumpskogsillustration", Hässleholms kommun

"Strandängsillustration", Hässleholms kommun

"Renjakt", Hässleholms kommun

"Fågeltorn Mölleröd", Hässlehlms kommun

Tillbaka till startsidan