Artillustrationer
Artillustrationer framtagna för att beskriva växter, fåglar, insekter och andra djur i vår natur.

Tillbaka
Uppdragsgivare: Lomma kommun, 2005
"Trift"
Uppdragsgivare: Lomma kommun, 2005
"Smal kärringtand"
Uppdragsgivare: Lomma kommun, 2005
"Strandkvanne"
Uppdragsgivare: Hässleholms kommun, 2009
"Mindre hackspett"
Uppdragsgivare: Naturcentrum AB, 2008
"Öringyngel"
Uppdragsgivare: Trelleborgs kommun, 2009
"Randbyxbi"

Uppdragsgivare: Kristianstad Naturskola, 2009
"Dyngbagge"

Uppdragsgivare: Hässleholms kommun, 2009
"Videkisar"

Tillbaka till startsidan